Algemene Voorwaarden

 

 1. Ateliereik.nl is een onderneming van Hugo Jacobs.
 2. Postadres: Kerkstraat 39 5476KB Vorstenbosch
 3. E-mailadres: info@AtelierEik.nl

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
 
 1. Deze voorwaarden gelden voor het gehele aanbod in de webshop van Ateliereik.nl
 2. Een bestelling kan alleen geplaatst worden als de consument akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden. De aanbieder mag er daarom vanuit gaan dat de consument op de hoogte is van de rechten en plichten waar hij/zij mee instemt bij aankoop.

 

 

Artikel 3 – Het aanbod
 
 1. Het aanbod op de website is uniek. Er zijn geen dubbele of identieke artikelen te koop.
 2. Vanwege het unieke karakter van de artikelen is het niet mogelijk meer dan één artikel te bestellen of om een nabestelling te doen.
 3. Per artikel is er een duidelijke omschrijving met daarin alle belangrijke informatie over de afmetingen van het artikel om het de consument mogelijk te maken een goede inschatting te maken van het desbetreffende artikel. Alle productfoto’s zijn waarheidsgetrouw, maar kunnen afwijking in kleur hebben vanwege de weergave op een beeldscherm.

 

 

Artikel 4 – De overeenkomst
 
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en de bestelling heeft bevestigd.
 2. De aanbieder bevestigd de bestelling langs elektronische weg. Zolang deze bestelling niet bevestigd is, kan de consument de bestelling annuleren, mits deze het juiste mailadres heeft doorgegeven waarop hij/zij de bevestiging kan ontvangen.
 3. Door de wijze van aanbod langs elektronische weg, is de aanbieder verplicht de nodige technische maatregelen te nemen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en de privacy te waarborgen. Lees hier meer over in de privacy verklaring.
 4. De overeenkomst kan door de aanbieder ontbonden worden als de betaling niet binnen een termijn van 7 dagen na het plaatsen van de bestelling is voldaan, mits onderling anders is afgesproken. Het artikel kan daardoor ook weer opnieuw aangeboden worden in de webshop.
 5. Het artikel wordt op zo een snel mogelijk termijn na ontvangst van de betaling verzonden, maar niet perse op dezelfde dag.

 

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht
 
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De aanbieder mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze daar niet toe verplichten.
 2. De bedenktijd zoals genoemd is lid 5.1 gaat in één dag nadat de consument, of een derde die aangewezen is door de consument, het artikel heeft ontvangen van de vervoerder. De datum van afdracht is de datum waarop de vervoerder het pakket heeft afgeleverd.

 

 

Artikel 6 – verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 
 1. Tijdens de 14 dagen bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het artikel en slechts uitpakken om het artikel te beoordelen. Het uitgangspunt is dat een artikel op dezelfde manier behandeld wordt zoals een consument dat in een winkel zou doen
 2. Bij het gebruik maken van het artikel anders dan bovenstaand omschreven, is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering van het artikel als dit geretourneerd wordt.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de aanbieder hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingrecht heeft verstrekt, maar bij het accepteren van de algemene voorwaarden mag de aanbieder ervan uitgaan dat de consument bewust is van deze aansprakelijkheid.

 

 

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht en bijkomende kosten consument
 
 1. De consument stuurt een e-mail naar info@AtelierEik.nl om de retourzending te melden en ontvangt van de aanbieder gedetailleerde verzendgegevens.
 2. De consument heeft na melding van de retourzending maximaal 14 dagen de tijd om het artikel te retourneren.
 3. De aanbieder draagt niet de kosten van de retourzending, maar zal wel de reeds betaalde verzendkosten van de levering vergoeden.
 4. De consument gaat netjes om met het verpakkingsmateriaal en zal bij het retourneren dezelfde of een vergelijkbare verpakking gebruiken om schade aan het artikel te voorkomen.
 5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden all aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de aanbieder bij herroeping
 
 1. De aanbieder stuurt zo snel mogelijk na ontvangst van de herroeping van de consument een bevestiging met verdere informatie.
 2. De aanbieder vergoedt alle ontvangen betalingen van de levering, inclusief de verzendkosten van de levering, binnen 14 dagen na de herroepingsdatum, tenzij de consument het artikel niet tijdig heeft geretourneerd. De aanbieder mag wachten met de terugbetaling totdat het artikel door de aanbieder is ontvangen.
 3. De aanbieder gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als het artikel na ontvangst duidelijke gebruikssporen heeft, zal zoals in 6.2 aangegeven, de waardevermindering op de consument worden verhaald.

 

 

Artikel 9 – Uitsluiting van het herroepingsrecht
 
 1. Op maat gemaakte producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

Artikel 10 – Betaling
 
 1. De betaling dient voorafgaande aan de verzending te worden voldaan.